Vastuullisuuden mittaaminen mediassa: Yrityksen strategian ja ulkoisen havainnoinnin yhteensovittaminen

Mediajulkisuus on keskeisessä roolissa yrityksen vastuullisuusponnistelujen julkisen mielikuvan muokkaamisessa. Yrityksen vastuullisuusstrategian läpiviemisestä vastaaville asiantuntijoille on tärkeää mitata ja arvioida, miten vastuullisuusaloitteita kuvataan mediakentässä. Välittyykö haluttu viesti oikealla tavalla toimituksellisessa mediassa? Vahvistavatko sosiaalisen median sisällöt toivottua strategiaa vai nouseeko esiin ennalta-arvaamattomia näkökulmia? Vastuullisuusviestinnässä on tärkeä saada viestinsä eteenpäin ilman väärintulkintamahdollisuuksia.

Yhdistämällä mediaseuranta yrityksen vastuullisuusviestintästrategiaan asiantuntijat voivat saada arvokasta tietoa, tunnistaa kehityskohteita ja parantaa kokonaisvaltaista vastuullisuussuorituskykyään. Kun vastuullisuusstrategia on jalkautettu yrityksen toimintaan ja tavoitteista on sovittu sekä tuloksista viestitty strategiassa sovitun linjan mukaisesti, voidaan alkaa vastuullisuusstrategian vaikutuksien mittaaminen myös julkisuuskuvan näkökulmasta. Mittaamisesta on eniten hyötyä silloin, kun käytössä ovat oikeat mittarit. Tavoittellaanko mahdollisimman laajaa näkyvyyttä (reach), suurinta mahdollista vaikutusta (engagement) vaiko esimerkiksi laadullisempaa mittaria kuten yrityksen vastuullisuusimagon kehitystä toimialansa muihin yrityksiin verrattuna?

Seuraavassa esittelemme tehokkaita tapoja mitata vastuullisuusstrategian onnistumista medianäkyvyyden näkökulmasta.

1. Määritä keskeiset vastuullisuusviestit tarkasti:

Jotta mittaaminen ylipäätään on mahdollista, on tavoitteet sanallistettava selkeästi. Niiden on oltava selkeästi rakennettuja ja mahdollisimman konkreettisia kokonaisuuksia. Vastuullisuusviestien tulisi kuvailla selkeästi aloitteet ja niiden tavoitteet. Ajatuksella määritelty ja tarkasti rajattu vastuullisuusviesti mahdollistaa mediaseurannan ja mediakuvan tehokkaan yhteensovittamisen vastuullisuuspainopisteidesi kanssa.

2. Mediaseuranta ja analyysi:

Hyödynnä mediaseurantatyökaluja ja -palveluita seurataksesi ja analysoidaksesi yrityksesi kestävyyteen liittyvää mediakuvaa. Näiden työkalujen avulla voit:

 • Seurata toimituksellista mediaa tunnistaaksesi olennaiset artikkelit, uutiset ja pääkirjoitukset, jotka liittyvät vastuullisuusaloitteisiisi.
 • Mitata vastuullisuuteen liittyvän mediakuvan volyymiä ja näkyvyyttä
 • Analysoida julkisuuden sävyä arvioidaksesi, miten vastuullisuusaloitteesi esitetään, olipa sävy positiivinen, neutraali tai negatiivinen.
 • Tunnistaa vaikuttavimmat mediakanavat ja toimittajat, jotka käsittelevät vastuullisuuteen liittyviä aiheita. Näin saat työkaluja suhteiden rakentamiseen ja osallistua keskusteluun yritykselle tärkeiden sidosryhmien kanssa.

3. Vertaa kilpailijoihin tai muuhun sopivaan benchmarkiin:

Vertaa omaa julkisuuskuvaasi muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin saadaksesi laajemman näkökulman. Tämä vertailu auttaa sinua:

 • Ymmärtämään, miten yrityksesi vastuullisuuteen liittyvä julkisuus vertautuu muihin oman toimialasi yrityksiin vastuullisuusnäkökulmasta
 • Tunnistamaan alan trendejä ja parhaita käytäntöjä (sekä välttämään sudenkuoppia)
 • Tunnistamaan aukkoja ja alueita, joilla voit erottautua, osoittaen johtajuutta vastuullisuusasioissa.

4. Seuraa sosiaalisen median vaikuttavuutta:

Sosiaalisen median seuraaminen on olennaista ymmärtääksesi yleisön mielipiteitä, vaikuttajia ja eniten huomiota saaneita avauksia omaan vastuullisuusstrategiaasi liittyvistä näkökulmista. Hyödynnä sosiaalisen median analytiikkatyökaluja:

 • Arvioi yleisön osallistumista, kuten tykkäyksiä, jakamisia, kommentteja ja mainintoja. Mikäli analytiikkatyökalussa on tekoälyavusteinen trenditunnistustyökalu, katso suurivolyymeisistä vastuullisuuskeskusteluista helposti tärkeimmät nostot oman toimialasi teemojen sisällä.
 • Tunnista vaikutusvaltaiset sosiaalisen median vaikuttajat ja vastuullisuusteemaan liittyvät yhteisöt, jotka vastaavat kohdeyleisöäsi.
 • Puuttuuko keskustelusta toivomiasi näkökulmia? Tunnista alueet, joilla tarvitaan lisää viestintää.
 • Millaisia vaikutuksia omalla näkyvyydellä/sisällöillä ja yrityksen muilla edustajilla on vastuullisuusstrategian onnistumisessa?

5. Raportointi ja laadullinen analyysi:

Mittaaminen ja raportointi tuottaa arvokkainta tietoa, silloin kun sitä tehdään sekä ajassa että vertaamalla omia tuloksia sopivaan benchmarkiin. Alussa on hyvä saada kokonaiskuva As is -tilanneanalyysillä. Kun lähtötilanne on kartoitettu ja benchmarkit tunnistettu, on vastuullisuusviestinnän onnistumisen mittaaminen helpompaa ja tavoitteellinen viestintästrategia selkeämmin muodostettavissa.

Ole meihin yhteydessä, mikäli olet juuri muodostamassa vastuullisuusviestintästrategiaa ja haluat kuulla As is- analyysistämme, tai haluat ymmärtää muuten, miten mediaseurannan palvelut tukisivat yrityksesi vastuullisuusviestintää tehokkaimmin.