Julkisen keskustelun analyysit.

Keskusteluanalyysi on laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa mediatietoa käyttämällä analysoidaan yksityiskohtaisesti keskustelun luonnetta, vaikuttajia sekä pyritään tunnistamaan muutosvoimia.

Pitkäaikaisen kokemuksemme kautta tuomme avuksesi näkemyksemme mm. metodologiasta ja tutkimuksen sisällöistä.

Esimerkkejä tutkimuksista

  • Takautuva toimituksellisen median tutkimus, jossa analysoidaan tietyn aihepiirin painopisteitä ja teemoja valituissa keskusteluissa.
  • Sosiaalisen median keskusteluanalyysi, jossa tutkitaan keskusteluun vaikuttavia tahoja, tunnistettavia muutosvoimia tai hiljaisia signaaleja. Keskustelua voidaan vertailla maiden/markkinoiden välillä taikka esimerkiksi kanavittain. Miten Suomessa vs. Ruotsissa puhutaan päästökompensaatioista toimintaympäristösi kontekstissa ja mitkä teemat tai tahot vaikuttavat keskusteluun?
  • Kaiken julkisen keskustelun analyysi, jossa tunnistetaan esim. hiljaisia signaaleja ja muutosvoimia.

Sitran keskusteluanalyysi:
Miksi kannattaa puhua sivistyksestä? (Sitra.fi)

Osana Sitran Kilpailukykyennakointi-hanketta tehty lähtötilanneselvitys suomalaisesta ja kansainvälisestä julkisesta kilpailukykykeskustelusta:
Kilpailukyvyn tulevaisuus – itseisarvosta kohti merkityksellisyyttä? (Sitra.fi)

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä