Mediaseuranta ja -analyysi vastuullisuusviestinnän tukena

Vastuullisuusviestintä on tärkeä osa yrityksen maineen rakentamista ja sidosryhmien sitouttamista. Kansainvälisen median seuranta voi tuoda monia hyötyjä vastuullisuusviestinnän suunnittelussa. Toimialan syväluotaava media-analyysi puolestaan kartoittaa nykytoimijoiden viestintäkulmia, kanavakohtaisia eroavaisuuksia sekä yleisön vastaanottoa eri vastuullisuusviestinnän ulostuloille.

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten seuranta ja analyysi voivat hyödyntää organisaatiotasi:

 1. Trendien tunnistaminen: Seuraamalla kansainvälistä mediaa voit havaita globaaleja trendejä ja keskustelunaiheita, jotka liittyvät vastuullisuuteen. Esimerkiksi ilmastonmuutos, ihmisoikeudet tai kiertotalous ovat aiheita, joista mediassa keskustellaan paljon. Tämä tieto auttaa sinua suuntaamaan viestintääsi oikeaan suuntaan.
 2. Kilpailijoiden analysointi: Mediaseuranta auttaa tunnistamaan kilpailijoiden viestinnän vahvuudet ja heikkoudet. Voit oppia heidän parhaista käytännöistään ja soveltaa niitä omassa vastuullisuusviestinnässäsi.
 3. Riskienhallinta: Mediaseuranta auttaa havaitsemaan mahdolliset maineeseen liittyvät riskit ajoissa. Jos jokin negatiivinen uutinen leviää, voit reagoida nopeasti ja tehokkaasti.
 4. Sidosryhmien odotusten ymmärtäminen: Mediaseuranta auttaa hahmottamaan, mitä sidosryhmät odottavat yritykseltäsi vastuullisuuden saralla. Näin voit kohdentaa viestintääsi paremmin ja vastata heidän tarpeisiinsa.

Vastuullisuusviestintä lähtee yrityksen arvoista, teoista ja tavoitteista, ja sen tehtävä on tuoda näitä sidosryhmien tietoisuuteen selkeästi, ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen vastuullisuusviestintä auttaa yritystäsi rakentamaan mainetta ja luomaan kilpailuetua, mutta on tärkeää, että se perustuu aitoihin tekoihin ja on osa strategista suunnittelua.

Miten media-analyysi voi auttaa yritystäsi – Case “EkoTech”

Kuvitellaanpa, että suomalainen teknologiayritys nimeltä “EkoTech” haluaa parantaa vastuullisuusviestintäänsä ja välttää yleiset sudenkuopat. He päättävät tehdä media-analyysin, jotta ymmärtävät paremmin vastuullisuuskeskustelua ja voivat rakentaa tehokkaan viestintästrategian.

1. Tilanne ja tavoite:

 • EkoTech on kasvava teknologiayritys, joka valmistaa uusiutuvan energian ratkaisuja.
 • He haluavat vahvistaa mainettaan vastuullisena toimijana ja sitouttaa sidosryhmiään. He haluavat strategian, jolla erottautua kilpailijoista sekä profiloitua ajatusjohtajina.
 • Tavoitteena on luoda selkeä viestintästrategia vastuullisuudesta.

2. Media-analyysi:

 • EkoTech kerää Meediuksen avulla tietoa kansainvälisestä mediasta, erityisesti alan julkaisuista, sosiaalisesta mediasta ja vaikuttajien blogeista.
 • Analyysissä he tunnistavat keskeiset aiheet, trendit ja keskustelunaiheet, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, ympäristöön ja vastuullisuuteen.

3. Viestintästrategian rakentaminen:

 • Yritys päättää keskittyä kolmeen pääalueeseen: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hallinnollinen vastuu.
 • He määrittelevät selkeät viestintätavoitteet kullekin alueelle.
 • Esimerkiksi ympäristövastuussa he korostavat tuotteidensa ympäristöystävällisyyttä ja hiilijalanjäljen pienentämistä.

4. Viestinnän sudenkuopat:

 • EkoTech haluaa välttää yleisiä sudenkuoppia, kuten syytöksiä viherpesusta.
 • He eivät liioittele saavutuksiaan, vaan perustavat viestintänsä todellisiin toimiin ja tuloksiin.
 • Kriisiviestintäsuunnitelma on valmiina, jos jotain menee pieleen.

5. Kuvat ja tarinat:

 • Media-analyysin tulosten perusteella EkoTech päättää käyttää Instagramia ja muita sosiaalisen median kanavia osana vastuullisuusviestintäänsä, erottautuen näin kilpailijoista.
 • He jakavat visuaalisia tarinoita, kuten kuvia tuotteistaan, työntekijöistään ja ympäristöprojekteistaan.
 • Kuvatekstit ovat avainasemassa, sillä ne selittävät kuvien taustalla olevaa vastuullisuustyötä.

Media-analyysin tuella yritys voi rakentaa vakuuttavan ja aitoa vastuullisuutta korostavan viestintästrategian. Analyysin johtopäätöksistä he ymmärtävät, mitä media painottaa, mitkä kanavat/sanat/kulmat toimivat parhaiten ja miten välttää ne sudenkuopat, jotka voisivat vahingoittaa yrityksen mainetta.

Mikäli haluat kuulla lisää Meediuksen vastuullisuusviestinnän media-analyysin mahdollisuuksista, olethan yhteydessä meihin!